POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU UREDSKIH I KONFERENCIJSKIH STOLICA

Centar za socijalnu skrb Daruvar temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N.120/2016) te članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA:012-01/20-01/1, URBROJ:2111-22-01-02-20-1, od 16. travnja 2020. godine upućuje poziv na dostavu ponuda sukladno uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva: