Poziv za dostavu ponude za provedbu jednostavne nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Centar za socijalnu skrb Daruvar upućuje poziv za dostavu ponuda za provedbu jednostavne nabave:

 

Zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Detaljnije o pozivu na poveznici: Poziv

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakonao o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini.

Natječaj je objavljen dana 11. rujna 2019. godine u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283962.html) te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-za-promicanje-prava-djeteta/11192), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 26. rujna 2019. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnikce

Više informacija na: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnik/ce

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce

Više informacija na poveznici:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce (21.03.2019.)

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Slijedom posljednjih izmjena u Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama objavljujemo ažurirani letak o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama u kojemu su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i centri za socijalnu skrb nositelji dijela provedbenih mjera i aktivnosti.

Letak Projekt resocijalizacije

Projekt resocijalizacije CZSSi

Poziv na dostavu ponude za nabavu zaštitarskih usluga

Centar za socijalnu skrb Daruvar objavljuje “Poziv na dostavu ponude za provedbu jednostavne nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine”. Više informacija na linku:

Poziv na dostavu ponuda jednostavna nabava zastitarskih usluga

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojio Preporuku CM/Rec (2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

Predmetne smjernice ističu važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka djece te je naglasak stavljen na osiguranje kvalitetnog digitalnog sadržaja namijenjenog djeci – prilagođenog različitim dobnim skupinama, osobito onih koji pridonose dobrobiti djece u društvenom, građanskom, kulturnom, umjetničkom, obrazovnom i rekreativnom smislu. Navedenom Preporukom se pridonosi širenju svijesti javnosti o potrebi zaštite djece na Internetu s ciljem uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite djece i pružanja potpore samoj djeci, a možete ju pročitati na poveznici: Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce

Više informacija:

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakonao o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.

Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2018. godine u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html) te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-za-promicanje-prava-djeteta-u-2018-godini/10450), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 1. listopada 2018. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.