Poziv na dostavu ponude za provedbu jednostavne nabave i instalacije rashladnika vode

Centar za socijalnu skrb Daruvar temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N.120/2016) (u daljnjem tekstu ZJN) te članka 15. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova, KLASA: 012-01/20-01/1, URBROJ: 2111-22-01-02-20-1,…

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA u Centru za socijalnu skrb Daruvar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Zbog potrebe prevencije epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sukladno uputama, preporukama i odlukama Hrvatskog zavoda za jedno zdravstvo, Stožera civilne zaštite te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu…

Poziv za dostavu ponude za provedbu jednostavne nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Centar za socijalnu skrb Daruvar upućuje poziv za dostavu ponuda za provedbu jednostavne nabave:   Zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Detaljnije o pozivu na poveznici: Poziv

Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto: Socijalni radnik/ca na određeno vrijeme

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakonao o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj,…

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnikce

Više informacija na: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnik/ce

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce

Više informacija na poveznici: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce (21.03.2019.)