Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Slijedom posljednjih izmjena u Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama objavljujemo ažurirani letak o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama u kojemu su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i centri…

Poziv na dostavu ponude za nabavu zaštitarskih usluga

Centar za socijalnu skrb Daruvar objavljuje "Poziv na dostavu ponude za provedbu jednostavne nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine". Više informacija na linku: Poziv na dostavu ponuda jednostavna nabava zastitarskih…

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojio Preporuku CM/Rec (2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada…

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika/ce

Više informacija: Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto soc. radnika

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakonao o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj,…

Poziv za dostavu ponude za opremenje Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje (22.05.2018.)

U nastavku obljavljujemo "Poziv za dostavu ponude za opremenje Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje": Poziv na dostavu ponude

Obavijest o raspisivanju natječaja za radno mjesto: Pravnik/ca

Dana 09.03.2018. raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Daruvar na radno mjesto - pravnik/ca Natječaj za radno mjesto: Pravnik/ca (na neodređeno)

Obavijest o osnivanju Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje

Poštovani korisnici i suradnici, izvješćujemo Vas da je sa 02. siječnja  2018. osnovan Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, što znači da je naša podružnica u Grubišnom Polju prestala s radom. Sukladno tome,  poslovi…