Centar za socijalnu skrb Daruvar upućuje poziv za dostavu ponuda za provedbu jednostavne nabave: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine