Što je udomiteljstvo?

 • udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji
 • udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika
 • smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika
 • udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji

 

Što je udomiteljska obitelj?

 • udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

 

Udomljavanje djece

 • djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem

 

Udomljavanje odraslih osoba

 • u udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem

 

Kako postati udomitelj?

 • obratite se Centru za socijalnu skrb Daruvar u prijemni ured osobno kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije
 • osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte
 • postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak stručnih radnica u  Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
 • ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje
 • nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

 1. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (dostupan u prijemnom uredu)
 2. Domovnica
 3. Rodni list (za sve punoljente članove obitelji)
 4. Dokument o završenom školovanju (preslika svjedodžbe ili diplome – dokaz da je osoba stekla najmanje osnovnoškolsko obrazovanje)
 5. Liječnička potvrda liječnika opće medicine da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnost (za sve punoljetne članove obitelji)
 6. Potvrda o prihodu svih članova obitelji
 7. Izvod iz zemljišnih knjiga (kao dokaz vlasništva nekretnine) ili preslika ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)
 8. Preslika osobne iskaznice (ili original na uvid)
 9. Potpisna suglasnost punoljentih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom (izjava se uzima u Centru)