Javnost rada Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Daruvar propisana je Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Daruvar.

 

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Daruvar 

Dokument možete pogledati na linku: Izmjene i dopune poslovnika o radu

 

Prisustvo građana na sjednicama Upravnog vijeća

Sjednici Upravnog vijeća koja je, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), otvorena za javnost omogućeno je prisustvovanje najviše tri predstavnika javnosti istovremeno s obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz prethodnu najavu Centru za socijalnu skrb Daruvar e-poštom najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice te uz osobnu iskaznicu.

Pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, biti će o tome obaviještene telefonski ili putem e-pošte najkasnije četiri (4) sata prije početka sjednice.

 

Procedura prijave za sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Daruvar

Dokument možete pogledati na linku: Procedura

 

Pozivi na sjednice

 

Pregled i izvještaj sa održanih sjednica CZSS Daruvar: