Za detalje pogledajte na linku: Javni natječaj za prijem pripravnika na određeno vrijeme