Centar za socijalnu skrb Daruvar

Nikole Tesla 1/A

43 550 Daruvar

 

Telefoni: 043/331-868; 043/331-083; 043/440-128

Fax: 043/331-366

E-mail Centra: czss.daruvar@email.t-com.hr

 

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati (stanka od 11:30 – 12:00 sati)

 

Ravnatelj: mr.sc. Zvonko Kovačić