Centar za socijalnu skrb Daruvar

Nikole Tesla 1/a

43 500 Daruvar

OIB: 17273800882

MB: 02873796

 

Tel: 043/331-868; 043/331-083; 043/440-128

Fax: 043/331-366

E-mail: korisnik012@socskrb.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

E-mail: korisnik012@SOCSKRB.HR

Telefon: 043/331-868

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak

7:00-15:00 sati

(stanka od 11:30 – 12:00 sati)

 

Ravnatelj: mr.sc. Zvonko Kovačić