Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakonao o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini.

Natječaj je objavljen dana 11. rujna 2019. godine u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283962.html) te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-za-promicanje-prava-djeteta/11192), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 26. rujna 2019. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.