Zbog potrebe prevencije epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sukladno uputama, preporukama i odlukama Hrvatskog zavoda za jedno zdravstvo, Stožera civilne zaštite te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, rad Centra je organiziran na slijedeći način:

  • Radno vrijeme za neposredni rad (fizički kontakt) sa strankama skraćen je na vrijeme od 10 do 14 sati, i odnosi se samo na hitne i neodgodive razloge.

 

  • U radnom prostoru Centra određeni su dežurni radnici koji čine Tim za krizne intervencije, koji u slučaju žurnih i neodgodivih razloga u kojima je ugrožena sigurnost i život korisnika (npr. nasilje u obitelji, zlostavljanje i zanemarivanje, žurni smještaj i sl.) odlaze na teren gdje poduzimaju žurne i interventne mjere.

Za suradnju s radnicima Centra, s ciljem rješavanja svih rizičnih situacija  u vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, prvenstveno Vas upućujemo na kontakt putem elektroničkih i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, mobitel, elektronska pošta, itd.).

 

Kontakti:

Web: www.czss-daruvar.hr E-pošta: czss.daruvar@email.t-com.hr Telefoni: 043 / 331 868 / 331 083.