Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojio Preporuku CM/Rec (2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

Predmetne smjernice ističu važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka djece te je naglasak stavljen na osiguranje kvalitetnog digitalnog sadržaja namijenjenog djeci – prilagođenog različitim dobnim skupinama, osobito onih koji pridonose dobrobiti djece u društvenom, građanskom, kulturnom, umjetničkom, obrazovnom i rekreativnom smislu. Navedenom Preporukom se pridonosi širenju svijesti javnosti o potrebi zaštite djece na Internetu s ciljem uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite djece i pružanja potpore samoj djeci, a možete ju pročitati na poveznici: Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju