1. Odluka o minimalnim stadardima za socijalnu skrb u 2014.g.
 2. Pravilnik o sadrzaju obrasca s obzirom na razlog lisenja poslovne sposobnosti
 3. Pravilnik o visini novcane pomoci traziteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zastitom…
 4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog drustva- posvojenje
 5. Pravilnik o sudjelovanju i nacinu placanja korisnika i drugih obveznika uzdrzavanja u troskovima…
 6. Pravilnik o stambenim socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 7. Pravilnik o sadrzaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji
 8. Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije udomiteljske obitelji, registra udomiteljske obitelji i smjestenih korisnika
 9. Pravilnik o provodenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (NN 1062014)
 10. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik moze raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati
 11. Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvrsavanja sankcija
 12. Pravilnik o nacinu vodenja ocevidnika i spisa predmeta o posv. te sadrzaju izvj. o prilagodbi djet. u posvoj. obit. (NN106-14)
 13. Pravilnik o nacinu izvrsavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog lijecenja…
 14. Pravilnik o nacinu izvrsavanja odgojne mjere upucivanja u odgojni zavod (NN 0222013)
 15. Pravilnik o nacinu izvrsavanja kazne maloljetnickog zatvora u kaznenom i prekrsajnom postupku (NN 0572013)
 16. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga (NN 0402014)
 17. Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih strucnih…
 18. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nacinu izvrsavanja odgojnih mjera NN0212012
 19. Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (NN 1412011)
 20. Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost za posvojenje
 21. Odluka- prosjecne potrebe mlljt. djeteta
 22. Odluka o osnovici za izracun iznosa zajamcene minimalne naknade (NN 1142014)
 23. Odluka o osnovici za izracun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN 1142014)
 24. Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrdivanje udomiteljske naknade (NN 0222012)
 25. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano…