1. Zakon o socijalnoj skrbi
 2. Obiteljski zakon
 3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
 4. Zakon o privremenom uzdržavanju
 5. Zakon o prebivalištu
 6. Kazneni zakon
 7. Zakon o kaznenom postupku
 8. Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga
 9. Prekršajni zakon
 10. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
 11. Zakon o zaštiti osobnih podataka
 12. Zakon o tajnosti podataka
 13. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
 14. Zakon o sudovima za mladež
 15. Zakon o općem upravnom postupku
 16. Zakon o izvršavanju kazne zatvora
 17. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
 18. Zakon o radu
 19. Zakon o nasljeđivanju
 20. Zakon o udomiteljstvu